נרתיקנית נאה דביקה - רגל

נרתיקנית נאה דביקה – ליקוט פטריות בר