סיור ליקוט פטריות

לומדים לזהות נרתיקניות בסיור ליקוט פטריות בר