נרתיקנית נאה דביקה - כובע

נרתיקנית נאה דביקה – ליקוט פטריות בר